Tìm kiếm
Phòng đấu giá của bạn
Lô vật tư, thiết bị, phế liệu thu hồi của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (Đấu giá trực tiếp)
Mã tài sản : RV7366
Giá khởi điểm
658.014.500 VND
Tiền đặt cược
130 triệu VND
Phí tham gia
500 nghìn VND
Bước giá
0 VND
Phương thức đấu giá
Đấu giá lên
Thời hạn đăng ký
13/12/2021 16:00
Thời gian bắt đầu đấu giá
16/12/2021 14:00
Thời gian kết thúc đấu giá
16/12/2021 15:00
Giá đấu trúng
672.000.000 VND
Mô tả
|Quy chế đấu giá
|Hồ sơ pháp lý
|Hỏi - đáp

Lô vật tư, thiết bị, phế liệu thu hồi không còn nhu cầu sử dụng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Nội dung Quy chế

Nội dung hồ sơ pháp lý

Đang đấu giá
Đối tác của chúng tôi