Tìm kiếm
Phòng đấu giá của bạn
Xe ô tô con nhãn hiệu VINFAST LUX A2.0
Mã tài sản: RV7328
Giá khởi điểm
756.000.000 VND
Giá hiện tại
756.000.000 VND
Tiền đặt cược
75 triệu VND
Phí tham gia
500 nghìn VND
Bước giá
1 triệu VND
Phương thức đấu giá
Đấu giá lên
Thời hạn đăng ký
13/10/2022 16:30
Thời gian bắt đầu đấu giá
20/10/2022 07:30
Thời gian kết thúc đấu giá
30/11/2022 15:00
Đấu giá viên điều hành: Nguyễn Thanh Sơn
Chứng chỉ đấu giá: 254/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày: 06/06/2011
VÀO PHÒNG ĐẤU GIÁ
Mô tả
|Quy chế đấu giá
|Hồ sơ pháp lý
|Hỏi - đáp

Xe ô tô con nhãn hiệu VINFAST LUX A2.0; biển kiểm soát: 43A-059.24 ; Năm, nơi sản xuất: 2019, Việt Nam

 

 

Nội dung hồ sơ pháp lý

Đang đấu giá
Đối tác của chúng tôi