Tìm kiếm
Phòng đấu giá của bạn
Xe ô tô nhãn hiệu CHEVROLET
Mã tài sản : RV7326
Giá khởi điểm
327.596.400 VND
Tiền đặt cược
32 triệu VND
Phí tham gia
200 nghìn VND
Bước giá
0 VND
Phương thức đấu giá
Đấu giá lên
Thời hạn đăng ký
24/11/2021 16:00
Thời gian bắt đầu đấu giá
26/11/2021 08:00
Thời gian kết thúc đấu giá
26/11/2021 15:00
Giá đấu trúng
329.500.000 VND
Mô tả
|Quy chế đấu giá
|Hồ sơ pháp lý
|Hỏi - đáp

01 xe ô tô nhãn hiệu CHEVROLET;

Biển kiểm soát: 43A-137.59;

Năm, nơi sản xuất: 2017, Việt Nam;

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH RỒNG VIỆT
Số: 411/QC-RV
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC ĐU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017 NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Điều 1. Tài sản bán đấu giá

01 xe ô tô nhãn hiệu CHEVROLET; biển kiểm soát: 43A-137.59; Màu sơn: trắng; Nơi sản xuất: Việt Nam; năm sản xuất: 2017; Số khung: RLLYA7551HH947520; Số máy: F18D4171720237 (Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 048738 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 03/01/2018 cho CÔNG TY  TNHH MTV XÂY DỰNG THÀNH XD).

Giá khởi điểm: 327.596.400 đồng (Ba trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm đồng) (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các khoản nợ phạt vi phạm hành chính, nợ phí đường bộ,...).

Điều 2. Xem thông tin, hồ sơ pháp lý tài sản 

Thông tin tài sản, hồ sơ pháp lý, hình ảnh, video… giới thiệu tài sản đấu giá Quý khách hàng xem trực tiếp trên website đấu giá trực tuyến của Đấu Giá Rồng Việt.

Điều 3. Xem thực tế tài sản

Khách hàng có nhu cầu xem thực tế tài sản, mẫu tài sản liên hệ với Đấu Giá Rồng Việt để được hướng dẫn xem tài sản.

Tài sản hiện bán theo nguyên trạng thực tế, thanh lý, không tháo rời để kiểm tra, đánh giá chi tiết, chất lượng bên trong…. Khách hàng xem và kiểm tra thực tế, hiện trạng, chất lượng, tình trạng của tài sản trước khi đăng ký đấu giá.

 Đơn vị có tài sản và Công ty Đấu giá Rồng Việt không chịu trách nhiệm về sự nhầm lẫn, sai sót,…của khách hàng khi xem tài sản.

Điều 4. Thời hạn xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá

Quý khách hàng xem tài sản, hồ sơ pháp lý đấu giá từ ngày niêm yết, thông tin bán đấu giá đến 16 giờ 00 ngày 24/11/2021.

Điều 5. Cách thức đăng ký đấu giá

1. Đối với khách hàng đã có tài khoản đấu giá tại Đấu Giá Rồng Việt: Khách hàng vào tài khoản của mình, chọn tài sản đấu giá và chọn “ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ”

2. Đối với khách hàng chưa có tài khoản (tức là khách hàng đăng ký đấu giá lần đầu): Khách hàng vào mục “Tài khoản” chọn “Đăng ký”, sau đó điền đầy đủ thông tin và chọn “ĐĂNG KÝ”.

3. Sau khi đăng ký tài khoản đấu giá thành công khách hàng vào tài khoản của mình để chọn tài sản mình muốn đăng ký đấu giá. Website đấu giá trực tuyến Đấu Giá Rồng Việt sẽ lưu thông tin đăng ký tài khoản của khách hàng để sử dụng cho những lần đăng ký đấu giá sau.

Điều 6. Tiền đặt trước (đặt cược)

1. Khách hàng đăng ký đấu giá nộp số tiền đặt trước quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 là: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng)/hồ sơ đăng ký.

Khách hàng nộp tiền đặt trước cho Đấu Giá Rồng Việt theo thông tin sau:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Rồng Việt  

+ Số tài khoản: 09051562379 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Đà Nẵng.

+ Nội dung chuyển khoản: Nộp tiền đặt trước đấu giá xe ô tô CHEVROLET; biển kiểm soát: 43A-137.59

Đối với khách hàng chuyển khoản bằng inteet banking thì phần nội dung chuyển tiền khách hàng ghi: “Họ, tên người đăng ký đấu giá” “Nộp tiền đặt trước đấu giá xe ô tô CHEVROLET; biển kiểm soát: 43A-137.59”

2. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng hoàn thành việc nộp tiền đặt trước 23/11/2021 đến 16 giờ 00 ngày 25/11/2021. Đối với khách hàng chuyển khoản thì phải tự tính toán thời gian để tiền đặt trước vào tài khoản của Đấu Giá Rồng Việt không quá thời hạn này.   

3. Đối với khách hàng trúng đấu giá thì tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc mua tài sản và giữ lại để khấu trừ vào tiền mua tài sản.

Đối với khách hàng không trúng đấu giá thì tiền đặt trước được trả lại ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp chuyển khoản theo yêu của khách hàng thì khách hàng chịu phí chuyển khoản.

Điều 7. Phí tham gia đấu giá (tiền hồ sơ đấu giá)

1. Khách hàng đăng ký đấu giá nộp tiền mua hồ sơ đấu giá theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ đăng ký

Khách hàng nộp tiền mua hồ sơ đấu giá một trong các cách sau:

- Nộp tại trụ sở của Đấu Giá Rồng Việt;

- Nhân viên của Đấu Giá Rồng Việt thu trực tiếp của khách hàng;

- Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Đấu Giá Rồng Việt theo thông tin tài khoản tại Điều 6 của Quy chế.

2. Thời hạn nộp tiền mua hồ sơ: Khách hàng hoàn thành việc nộp hồ sơ chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày 24/11/2021. Đối với khách hàng chuyển khoản thì phải tự tính toán thời gian để tiền mua hồ sơ vào tài khoản của Đấu Giá Rồng Việt không quá thời hạn này.

3. Tiền mua hồ sơ đấu giá không trả lại cho người tham gia đấu giá.

Mục 3

PHIÊN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Điều 8. Hình thức, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Tổ chức đấu giá theo thủ tục rút gọn, hình thức đấu giá trực tuyến trên Website đấu giá trực tuyến của Đấu Giá Rồng Việt - Địa chỉ Website: daugiarongviet.vn

2. Phương thức đấu giá: Đấu giá lên, giá thấp nhất bắt đầu từ giá khởi điểm.

Điều 9. Thời gian đấu giá

Phiên đấu giá diễn ra liên tục, khách hàng có thể trả giá đấu bất cứ thời gian nào. Thời gian bắt đầu từ 08 giờ 00 đến 15 giờ 00 ngày 26/11/2021

Điều 10. Cấp mật khẩu vào phòng đấu giá

1. Sau khi khách hàng đăng ký tài sản đấu giá, nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá, Đấu Giá Rồng Việc cấp MẬT KHẨU cho khách hàng để vào Phòng đấu giá.

Mật khẩu Phòng đấu giá được gửi qua email hoặc nhắn tin điện thoại cho khách hàng. Khách hàng có nghĩa vụ tự BẢO MẬT mật khẩu đấu giá của mình và tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật đó.

 2. Trong trường hợp khách hàng nghi ngờ mật khẩu bị lộ hoặc khách hàng quên mật khẩu thì thông báo ngay cho Đấu Giá Rồng Việt để cấp lại mật khẩu cho khách hàng

3. Trong bất kỳ tình huống nào khách hàng để cho người khác sử dụng mật khẩu vào phòng đấu giá thì khách hàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ phát sinh do người khác gây ra khi sử dụng mật khẩu đấu giá của mình

Điều 11. Vào Phòng đấu giá  

Khách hàng lựa chọn một trong các cách sau đây để vào Phòng đấu giá:

 - Cách 1: Đăng nhập tài khoản đấu giá của mình và chọn mục “Đấu giá đang tham gia”, chọn tài sản mà khách hàng đang tham gia đấu giá và nhập mật khẩu để vào Phòng đấu giá.

- Cách 2: Chọn mục: “Phòng đấu giá của bạn” và nhập mật khẩu để vào Phòng đấu giá.

- Cách 3: Trên trang chủ của website, chọn tài sản khách hàng đã đăng ký đấu giá, nhấn nút “Vào phòng đấu giá”, nhập mật khẩu để vào Phòng đấu giá.

Điều 12. Đấu giá trực tuyến

1. Trong giao diện của “PHÒNG ĐẤU GIÁ”, khách hàng được xem lại thông tin tài sản, mức giá khởi điểm và mức giá đã được các khách hàng đấu đến thời điểm hiện tại.

2. Khách hàng nhập mức giá mình muốn đấu vào ô “Giá của bạn”, mức giá có thể trả số lẻ đơn vị từng đồng. Mức giá khách hàng trả không được thấp hơn GIÁ HIỆN TẠI. Khách hàng có quyền trả mức giá cao không hạn chế.

3. Khách hàng có thể trả giá đấu nhiều lần cho đến khi khách hàng không có nhu cầu đấu giá tiếp hoặc đến khi kết thúc phiên đấu giá.

4. Khách hàng trúng đấu giá là khách hàng có MỨC GIÁ ĐẤU CAO NHẤT được hệ thống Website đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

5. Kết quả cuộc đấu giá được đăng công khai trên Website đấu giá trực tuyến của Đấu Giá Rồng Việt; được gửi vào địa chỉ email, tin nhắn điện thoại của khách hàng ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Điều 13. Xử lý các phát sinh của phiên đấu giá trực tuyến  

1. Khách hàng phải thật sự chú ý trước khi trả mức giá đấu để tránh nhầm lẫn, sai sót. Khi hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận khách hàng trả giá đấu thành công thì khách hàng không được rút lại giá đã trả vì bất cứ lý do nào.

2. Khi tham gia trả giá đấu, khách hàng phải trong tình trạng tỉnh táo, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Khách hàng đấu giá trong tình trạng không tỉnh táo hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự do sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác mà không thuộc trường hợp mất hoặc hạn chế năng lực hành vi do bất khả kháng theo quy định pháp luật thì khách hàng phải tự chịu trách nhiệm với việc đấu giá của mình. Trong trường hợp khách hàng để xảy ra vi phạm khi tham gia đấu giá thì Đấu Giá Rồng Việt sẽ căn cứ vào quy định pháp luật đấu giá tài sản, Quy chế đấu giá để xử lý.

3. Trong trường hợp kết thúc phiên đấu giá mà có từ 02 người trở lên có cùng mức giá đấu cao nhất thì khách hàng trúng đấu giá là khách hàng trả mức giá đấu cao nhất đầu tiên được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận.

4. Trường hợp khách hàng có mức giá đấu cao nhất rút lại giá đã trả trước khi kết thúc thời hạn đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá cao liền kề trước đó. Khách hàng rút lại giá đã trả bị truất quyền đấu giá tại phiên đấu giá đó.

5. Trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật dẫn đến khách hàng không đăng ký được tài khoản, không đăng ký đấu giá, không trả được giá đấu…thì khách hàng được gia hạn thêm thời gian để tham gia đấu giá. Thời gian gia hạn bằng với thời gian phát sinh lỗi kỹ thuật.

Trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật kéo dài hoặc chưa thể sớm khắc phục được thì phiên đấu giá sẽ được tổ chức lại. Khách hàng muốn tiếp tục đấu giá thì sẽ được tham gia phiên đấu giá lại, khách hàng không muốn tiếp tục đấu giá thì sẽ được trả lại tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá đã nộp.  

Điều 14. Từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Trong trường hợp kết thúc phiên đấu giá trực tuyến và đã xác nhận khách hàng trúng đấu giá mà khách hàng từ chối kết quả trúng đấu giá thì khách hàng có mức giá cao liền kề (cao thứ hai) là người trúng đấu giá nếu giá liền kề cộng với tiền đặt trước không thấp hơn giá của người chối kết quả trúng đấu giá.

2. Trong trường hợp giá cao liền kề cộng với tiền đặt trước thấp hơn giá người từ chối trúng đấu giá hoặc khách hàng có giá cao liền kề không đồng ý mua thì phiên đấu giá không thành. Việc đấu giá sẽ tổ chức lại, khách hàng tham gia đấu giá phải làm lại thủ tục đăng ký đấu giá như lần đầu.

Điều 15. Những trường hợp không trả lại tiền đặt trước

1. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản gồm:

+  Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

+  Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+  Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

+  Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+  Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Không thanh toán đủ tiền trúng đấu giá đúng hạn.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản.

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản.

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

6. Vi phạm những cam kết, quy định khác khi tham gia đấu giá mà theo quy định thuộc trường hợp không trả lại tiền đặt trước.

Điều 16. Xử lý các vi phạm của người tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá có các hành vi sau đây thì sẽ bị xử lý theo quy định:

+ Gian lận về điều kiện tham gia đấu giá tài sản;

+ Không tuân thủ sự điều hành của người bán đấu giá;

+ Không tuân thủ đúng các quy định về đăng ký đấu giá, tham gia cuộc bán đấu giá và thực hiện các nghĩa vụ khi trúng đấu giá tài sản;

+  Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+  Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

+  Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+  Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia đấu giá sẽ truất quyền tham gia đấu giá, bị thu tiền đặt trước, bồi thường các thiệt hại xảy ra, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Mục 3

THANH TOÁN, GIAO TÀI SẢN, CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU

 TÀI SẢN TRÚNG ĐẤU GIÁ

 Điều 17. Thanh toán tiền trúng đấu giá

1. Người mua trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua trúng đấu tài sản (đã trừ tiền đặt trước) trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành.

 

  1. Phương thức thanh toán: Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG theo số tài khoản:

        +Tên tài khoản: TK NOI BO HOAT DONG XLN

+ Số tài khoản: 4599 9800 101 mở tại TPBank.

  1. Ngoài tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá chịu thêm:

- Phí trước bạ khi làm thủ tục đăng ký sử dụng ô tô;

- Nợ phí lưu hành đường bộ, phí đăng kiểm;

- Các khoản nợ phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện và các khoản chi phí khác phát sinh khi là thủ tục chuyển nhượng và lưu hành, sử dụng xe ô tô. Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Điều 18. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

1.  Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Ngay sau khi người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền trúng đấu giá sẽ tiến hành ngay việc ký kết Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá cho khách hàng.

2. Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

- Khách hàng trúng đấu giá được đảm bảo việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản mua trúng đấu giá;

- Khách hàng chịu chi phí khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; nộp các khoản phí, thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Quy chế này khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 19. Giao tài sản cho người trúng đấu giá

1. Thời hạn giao tài sản: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá đã thanh toán đủ tiền mua tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh, địch họa,… gây khó khăn cho việc giao tài sản.

2. Địa điểm nhận tài sản Số 73, đường Trương Trí Cương, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Phương thức nhận tài sản:

- Bên có tài sản đấu giá tiến hành các thủ tục giải chấp, giải tỏa đối với tài sản đấu giá; bàn giao các giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá; trực tiếp giao tài sản và ký biên bản bàn giao tài sản với người trúng đấu giá.

- Công ty sẽ thông báo cho người trúng đấu giá về thời gian, địa điểm giao tài sản và tham gia chứng kiến việc giao tài sản.

- Tài sản được giao cho người trúng đấu giá theo hiện trạng thực tế hiện có của tài sản bán đấu giá.

- Người trúng đấu giá chịu các chi phí về di chuyển tài sản đã mua trúng đấu giá ra khỏi nơi để tài sản.

Điều 20. Đăng ký lưu hành, sử dụng xe ô tô sau khi trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để làm thủ tục đăng ký lưu hàng, chuyển quyền sở hữu tài sản mua trúng đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá có yêu cầu thì Công ty Đấu giá Rồng Việt cung cấp dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản. Người trúng đấu giá trả chi phí dịch vụ cho Công ty Đấu giá Rồng Việt.

2. Người trúng đấu giá dựa trên những giấy tờ pháp lý được bàn giao để tự làm thủ tục và chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng (nếu có) và mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá.

Điều 21. Quyền, nghĩa vụ của khách hàng đấu giá

1. Quyền của khách hàng đấu giá

- Khách hàng tham khảo hồ sơ pháp lý, thông tin tài sản, xem Quy chế tổ chức đấu giá trực tuyến và các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá tại website đấu giá trực tuyến;

- Khách hàng cần xem thực tế tài sản, mẫu tài sản, hồ sơ pháp lý…sẽ được Đấu Giá Rồng Việt hướng dẫn xem trước khi đăng ký đấu giá;

- Các vấn đề khách hàng chưa rõ liên quan đến tài sản, hồ sơ, thủ tục tham gia đấu giá, các quy định pháp luật về bán đấu giá…khách hàng liên hệ Đấu Giá Rồng Việt để giải đáp cho khách hàng;

- Người trúng đấu giá sẽ được đảm bảo ký kết Biên bản đấu giá; ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; giao đầy đủ Giấy chứng nhận các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá;

- Khách hàng trúng đấu giá được Bên có tài sản đấu giá giao đầy đủ tài sản theo đúng nguyên trạng tài sản khi tổ chức bán đấu giá. Thời hạn giao tài sản đúng theo các cam kết đã thông tin cho khách hàng.

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

- Khách hàng phải xem tài sản, các giấy tờ pháp lý tài sản, nội dung Quy chế đấu giá trực tuyến và các văn bản liên quan khác trước khi làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá. Trường hợp khách hàng chưa thực hiện hoặc có nhầm lần, sai sót thì khách hàng tự chịu trách nhiệm;

- Khách hàng chịu trách nhiệm tự bảo mật tài khoản đấu giá, mật khẩu vào Phòng đấu giá của khách hàng;

- Khách hàng tham gia đấu giá phải tuân thủ sự điều hành của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá trực tuyến; tuân thủ các quy định pháp luật đấu giá tài sản và quy định của Quy chế đấu giá này.

Mục 5

CÁC CAM KẾT, ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Điều 22. Các cam kết của người có tài sản đấu giá

1. Đảm bảo giao tài sản cho người trúng đấu giá đúng nguyên trạng tài sản khi tổ chức đấu giá, giao tài sản đúng thời hạn cam kết theo Quy chế đấu giá.

2. Đảm bảo việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản cho người mua trúng đấu giá đúng thời hạn theo cam kết.

3. Bồi thường thiệt hại xảy ra khi giao tài sản không đúng với cam kết, vi phạm các quy định về mua bán tài sản, quy định pháp luật đấu giá tài sản.

Điều 23. Các quy định đối với tổ chức bán đấu giá

1. Tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản và quy định tại Quy chế này.

3. Thực hiện đúng nội dung Hợp đồng đã ký kết với Bên có tài sản bán đấu giá.

4. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng tham gia đấu giá

Ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của cuộc bán đấu giá.

5. Trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản, nếu phát hiện hành vi thông đồng, dìm giá, thỏa hiệp của khách hàng tham gia đấu giá thì Công ty dừng tổ chức bán đấu giá, lập biên bản về hành vi vi phạm, tạm giữ tiền đặt trước của những người vi phạm và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Mục 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Các quy định khác

1. Trường hợp có những nội dung, sự kiện phát sinh ngoài quy định của Quy chế này thì áp dụng các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Những sự kiện, tình huống không có trong quy định của pháp luật hoặc Quy chế này sẽ do Đấu Giá Rồng Việt quyết định theo thông lệ hoặc áp dụng tương tự các quy định pháp luật.

3. Quy chế này đã được người có tài sản đấu giá thống nhất trước khi Công ty Đấu giá Rồng Việt ban hành.

4. Đấu giá viên, thành viên giúp việc cuộc bán đấu giá, nhân viên của Đấu Giá Rồng Việt phối hợp với các bên liên quan hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các quy định của Quy chế này.

Điều 25. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày đăng công khai trên website đấu giá trực tuyến của Đấu Giá Rồng Việt.

2. Quy chế này là cơ sở cho việc thực hiện các quy trình, thủ tục đấu giá, giao dịch trong việc mua bán tài sản đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến./.

 

                                        GIÁM ĐỐC

                                     (Đã ký)

                                       Nguyễn Thanh Sơn

Nội dung hồ sơ pháp lý

Đang đấu giá
Đối tác của chúng tôi