Tìm kiếm
Phòng đấu giá của bạn
Tài sản test 6
Mã tài sản : RV7355
Giá khởi điểm
1.000.000 VND
Tiền đặt cược
100 nghìn VND
Phí tham gia
10 nghìn VND
Bước giá
100 nghìn VND
Phương thức đấu giá
Đấu giá lên
Thời hạn đăng ký
29/09/2022 09:06
Thời gian bắt đầu đấu giá
28/09/2022 08:39
Thời gian kết thúc đấu giá
28/09/2022 09:08
Giá đấu trúng
1.700.000 VND
Mô tả
|Quy chế đấu giá
|Hồ sơ pháp lý
|Hỏi - đáp

Nội dung Mô tả

Nội dung Quy chế

Nội dung hồ sơ pháp lý

Đang đấu giá
Đối tác của chúng tôi