Thiết bị, máy móc thanh lý của Tập đoàn truyền thông Thanh Niên
Slide

Giá khởi điểm: 5.000.000.000 VNĐ
Số tiền cược: 500.000.000 VNĐ
Phí tham gia: 500.000 VNĐ
Thời hạn đăng ký: Đã hết hạn đăng ký
Copyright © 2019 thuộc về Công Ty Đấu Giá Rồng Việt