Tài sản máy móc, thiết bị
Slide

Giá khởi điểm: 6.388.764.505 VNĐ
Số tiền cược: 638.000.000 VNĐ
Phí tham gia: 500.000 VNĐ
Thời hạn đăng ký: Đã hết hạn đăng ký

Copyright © 2019 thuộc về Công Ty Đấu Giá Rồng Việt